Un nou Cod de conduită pentru membrii Comisiei Europene

juncker natiunea romana

Noul Cod de conduită pentru membrii Comisiei Europene a fost adoptat oficial și intră în vigoare din data de 31 ianuarie, în contextul campaniei pentru o transparență sporită, desfășurată de președintele Jean-Claude Juncker de la începutul mandatului. Regulile actualizate stabilesc noi standarde pentru normele etice în Europa și se aplică tuturor membrilor din Comisia Juncker curentă. Principalele îmbunătățiri ale normelor curente se referă la:

  • activitățile desfășurate după încheierea mandatului, prin prelungirea perioadei de incompatibilitate de la 18 luni, cât este în prezent, la doi ani pentru foștii comisari și la trei ani pentru președintele Comisiei;
  • prevenirea conflictelor de interese, prin definirea, pentru prima dată, a „conflictului de interese” și stabilirea principiului de evitare a acestor situații și a celor ce pot fi percepute ca atare, consultarea Comitetului independent de etică înainte de a se lua decizii de desfășurare a unei activități lucrative în domenii conexe fostelor portofolii, precum și publicarea deciziilor Comisiei și Comitetului pe subiect;
  • reguli mai stricte pentru interesele financiare, prin obligativitatea declarării investițiilor de peste 10.000 de euro și posiblitatea de a solicita cesionarea sau încredințarea activelor ce fac obiectul unui conflict de interese unei structuri de tip „blind trust” (care se ocupă de administrarea exclusivă a acestora și asupra căreia comisarul nu are niciun control);
  • transparență și răspundere, prin realizarea de deplasări eficiente din punct de vedere al costurilor și publicarea cheltuielilor aferente, bilunar;
  • asigurarea respectării normelor, prin asistența acordată Colegiului de un nou Comitet independent consolidat de etică și prin decizia de a adresa o mustrare și publicarea acesteia, în cazul unei încălcări a Codului care nu justifică trimiterea în fața Curții de Justiție;
  • posibilitatea de a candida la alegerile pentru Parlamentul European fără a fi în concediu – propunerea președintelui Juncker din 2016 va deveni aplicabilă, imediat ce Parlamentul European va aproba Acordul-cadru actualizat cu Comisia.
    Etape următoare

Se preconizează că la data de 7 februarie Parlamentul European va aproba noile dispoziții care permit comisarilor să participe la alegerile pentru Parlamentul European fără să fie nevoiți să își ia concediu.

La sfârșitul lunii februarie 2018, Comisia va publica, pentru prima dată, informații detaliate privind cheltuielile de călătorie ale tuturor comisarilor.

De asemenea, în spiritul transparenței și răspunderii, Comisia va publica rapoarte anuale privind aplicarea acestui Cod.

Națiunea Română este ziarul online de politică pro-națională care comentează evenimentele și știrile zilei din perspectiva cetățeanului care, înainte de a avea simpatii politice, urmărește interesul și binele națiunii, în spiritul definiției patriotismului formulată de Vasile Conta:  „A fi cinstit, a avea conștiința curată și o inteligență vie, a avea un arbitraj filosofic pentru compatrioții tăi; un criteriu, din care să reiasă principiul că viața ta aparține tuturor și că tu nu ești decât un luptător într-un război care tinde spre fericirea și gloria țării tale” 
Ziarul online Națiunea Română, natiunearomana.ro este un ziar fondat de Călin Liviu Georgescu, pentru a susține și încuraja opiniile cetățenești și atitudinea critică față de manifestările de tot felul ale politicianismului nociv și ale lipsei de patritosm ale clasei politice. Vă invităm să comentați articolele noastre pe pagina Facebook a ziarului, aici: Facebook/ziarulnatiunearomana.ro
 
Natiunea Romana

Te-ar mai putea interesa și...

About the Author: Națiunea Română